“Патологічні зміни у легенях при Covid-19. Рентгенодіагностика у одному з районних консультативно – діагностичних центрів м.Києва”.

Доповідь у рамках Школи цифрових технологій «Променева діагностика COVID-19» 13 березня 2021 р., м. Київ

Т О М О С И Н Т Е З   Н А   П Р А К Т И Ц І:

Патологічні зміни у легенях при COVID-19.

Рентгенодіагностика у одному з районних консультативно-діагностичних центрів м.Києва”

Автори: Косенко М.О., Косенко О.М., Косенко Е.М., Ільїнська О.В.

Сучасна епідемічна ситуація  поставила перед суспільством питання про те, як впоратись  із цією підступною хворобою.

Основні заходи  направлені на   профілактику  хвороби, своєчасну діагностику та адекватне лікування.  

 Найчастіше при  COVID-19 проявляються патологічні зміни у легенях, що не рідко приводить до фатальних наслідків.

Єдиний метод об’єктивної, неруйнівної візуалізації патологічних змін у легенях, на сьогодні, це рентгенологічний. Його використання дозволяє визначити наявність патологічних змін у легенях до отримання результату  тесту ПЛР на COVID-19. На практиці, в основному, використовується рентгенографія та рентгенівська комп’ютерна томографія (РКТ).

Але існує іще одна методика, дуже перспективна –  ТОМОСИНТЕЗ.      

Використання   рентгенівського обладнання вітчизняного виробника – Київського виробничого об’єднання «Медапаратура», а саме, комплексів рентгенівських діагностичних з цифровою обробкою зображення РДК-ВСМ на два робочих місця з функцією лінійного томосинтезу (ТС), дозволяє проводити повноцінне рентгенівське обстеження пацієнтів на всіх рівнях надання медичної допомоги, від консультативно-діагностичного центру району до спеціалізованих клінік та центрів.

По даних ТС визначається не тільки наявність патологічних змін у легенях у той же термін, що і при   РКТ, при значно меншій дозі опромінення пацієнта ніж при РКТ,   а  також локалізація патологічних змін, поширеність їх, об’єм  ураження легень,  та оцінка динаміки перебігу хвороби.

Томосинтез –методика    рентгенівської візуалізації внутрішньої будови та патологічних змін у тілі людини з використанням принципу лінійної томографії та послідуючою  комп’ютерною  реконструкцією невидимих рентгенівських зображень, із рухомого цифрового приймача, у видимі і придатні для аналізу зображення.

Про технічні можливості рентгенівських діагностичних комплексів РДК-ВСМ з функцією томосинтезу виробництва Київського виробничого об’єднання «Медапаратура» ми неодноразово доповідали на конференціях та конгресах. Вашій увазі пропонуємо спостереження із поточного прийому хворих у рентгентгенкабінеті одного із районних консультативно-діагностичних центрів м. Києва, де встановлений рентгенівський діагностичний комплекс РДК-ВСМ з функцією томосинтезу, в умовах пандемії.

Слайд 1

Оглядова ЦР  та серія сканів ТС  ОГК  чоловіка 1959р.н. (61 рік) із скаргами на нежить 5 днів, t-N, ПЛР – негативний. На рентгенограмі та серії сканів ТС  візуалізовано патологічні зміни у обох легенях по типу “матового скла”, “консолідації”,  елементи “повітряної бронхографії”  у змінених ділянках. Рентгенологічних даних за деструкцію легень, наявність збільшених лімфатичних вузлів у корені обох легень, вільної рідини у плевральних просторах не виявлено.

  Рентгенологічно  двобічне ураження легень   вірусної етіології –   асоційоване із COVID-19? 

Слайд 2

(27.03.2020р.)  Оглядова ЦР     та серія сканів ТС  ОГК від 27.03.2020р.  чоловіка 1953р.н.  (67 років) із скаргами на нежить, кашель, слабкість 7 діб, t 37,5, ПЛР – позитивний. У хворого цукровий діабет 15 років. На оглядовій  ЦР ОГК  змінена прозорість обох легень. На серій сканів ТС візуалізовано зміни по типу “матового скла” та елементи “консолідації”. Даних за деструкцію у легенях, наявність збільшених лімфатичних вузлів, наявність вільної рідини у плевральних просторах не виявлено.

 Рентгенологічно   двобічне ураження легень  вірусної етіології –   асоційоване із COVID-19?   

Слайд 3

(09.04.2020р.) На серії сканів рентгенівської комп’ютерної томографії  ОГК, того ж хворого,   через 13 днів після першого рентгенобстеження, візуалізовано патологічні зміни у обох легенях які зберігаються у порівнянні з даними ТС при попередньому обстеженні 27.03.2020р.

Слайд 4

При контрольному комп’ютерно-томографічному обстеженні ОГК, того ж хворого,  через 27 днів на серії   сканів візуалізовані зміни характерні для зворотньої динаміки перебігу ковідної хвороби. 

Слайд 5 

На контрольній ЦР та серії сканів ТС ОГК, того ж хворого,  через 67 днів після першого рентгенобстеження, візуалізована зворотня динаміка патології  у обох легенях, але зберігаються елементи залишкових патологічних змін у нижньобазальних відділах.

Позитивна динаміка у процесі лікування та реабілітації при двобічному ураженні легень асоційованих із COVID-19?

Слайд 6

 На оглядовій ЦР   та серії сканів томосинтезу  ОГК чоловіка (67 років),  візуалізовано поодинокі ділянки пониженої пневматизації  у обох легенях  із ознаками характерними для симптому  ”матового скла”.

 Змінені ділянки у паренхимі обох легень розташовані переважно субплеврально у дорзальних субсегментах.

Структура змінених ділянок умовно однорідна, без ознак деструкції, контури нерівні, нечіткі. Відносний розмір змінених ділянок до 3,0см.

Циліндрична форма судин із збільшеним  їх діаметром за рахунок периваскулярного компоненту, умовна диспозиція – ”консолідація” та симптом ”повітряної бронхографії’ справа.

Ретгенологічних даних за патологічні зміни у трахеї, бронхах, наявність збільшених внутрішньогрудних лімфатичних вузлів, рідини у плевральних порожнинах не виявлено.

 Рентгенологічна картина відповідає ураженню обох легень вірусного походження – асоційоване із COVID-19?

Слайд 7

Скани рентгенівської коп’ютерної томографії  органів грудної клітки того ж пацієнта через 3 дні, при госпіталізації у стаціонар. Аксіальні скани нативного сканування виконані за протоколом “STANDARD” на 128 слайсовому комп’ютерному томографі. Коронарна проекція органів грудної клітки –  після МПР у легеневому вікні.

На серії РКТ сканів   візуалізовано поодинокі патологічно змінені ділянки у паренхімі обох легень, переважно розташованих у дорзальних субсегментах. Структура змінених ділянок неоднорідна за рахунок ознак ”повітряної бронхографії” та “консолідації”, без ознак деструкції. Контури змінених ділянок нерівні, нечіткі. Відносні розміри змінених ділянок до 3,0см. Даних за патологічні зміни у трахеї, бронхах, наявність збільшених внутрішньогрудних лімфатичних вузлів, рідини у плевральних порожнинах не виявлено.

 При порівнянні скіалогічної картини змін у легенях на сканах томосинтезу та сканах рентгенівської комп’ютерної томографії – різниці в інформативності їх не відмічається.

Отримані дані при томосинтезі можна використовувати нарівні із даними рентгенівської комп’ютерної томографії для  оцінки ступеню ураження легень згідно існуючої робочої класифікації. У наведеному спостереженні ступінь ураження легень по даним ТС та РКТ співпадають, до 25% ураження об’єму легень – мала ступінь ураження легень.

        Слайд №8

На оглядовій ЦР та серії сканів  ТС ОГК жінки 59 років  візуалізовано багатолокальну знижену пневматизацію  у обох легенях  із ознаками характерними для симптому  ”матового скла”.

Змінені ділянки у паренхімі обох легень розташовані переважно субплеврально у дорзальних субсегментах, відносний розмір їх у межах 3,0см.

Структура змінених ділянок  неоднорідна, без ознак деструкції, контури нерівні, нечіткі.

 Умовна диспозиція структурних елементів легені – ”консолідація” та симптом ”повітряної бронхографії’ справа у зоні патологічних змін.

Ретгенологічних даних за патологічні зміни у трахеї, бронхах, наявність збільшених внутрішньогрудних лімфатичних вузлів, рідини у плевральних порожнинах не виявлено.

Рентгенологічно двобічне полісегментарне ураження легень, вірусного походження – асоційоване із COVID-19?

На контрольній ЦР органів грудної клітки   (слайд 8, мал.7) візуалізована позитивна динаміка перебігу хвороби.

         Слайд №9      

 На серії РКТ   сканів  попередньої хворої через 2 дні, при госпіталізації у стаціонар,   візуалізовано багатолокальні патологічно змінені ділянки у паренхімі обох легень, переважно розташованих у дорзальних субсегментах. Структура змінених ділянок неоднорідна за рахунок ознак ”повітряної бронхографії” та периваскулярного компоненту, без ознак деструкції.  Контури змінених ділянок нерівні, нечіткі. Відносні розміри змінених ділянок більше  3,0см. Даних за патологічні зміни у трахеї, бронхах, а також збільшених внутрішньогрудних лімфатичних вузлів, рідини у плевральних порожнинах не виявлено.

Використавши той же підхід порівняння скіалогічної картини при ТС та РКТ, що і у попередньому випадку, при даному обстеженні об’єм ураження легень коливається у межах 25-50% і відповідає помірному ступеню ураження легень, тобто результати обстеження цих методик співпадають.

       Слайд № 10   

На оглядовій ЦР та серії сканів ТС ОГК чоловіка 66 років візуалізовано  багатолокальне нерівномірне зменшення пнематизації у дорзальних субсегментах обох легень, із переважним ураженням лівої легені.  Мають місце зміни характерні для проявів “консолідації”, та “повітряної бронхографії”, без ознак деструкції. У корені   обох легень збільшені лімфатичні вузли та вільна рідина у плевральних просторах відсутні.

Рентгенологічна картина відповідає полісегментарному ураженню обох легень вірусного походження – асоційоване із COVID-19?

       Слайд № 11  

 На ЦР та серії сканів ТС ОГК чоловіка 43 років, із надлишковою вагою,  візуалізовано нерівномірне зменшення пневматизації обох легень за рахунок проявів, характерних для “матового скла”, “консоліадації” та “повітряної бронхографії”, без ознак деструкції. Високе розташування правого куполу діафрагми васлідок релаксації.

У корені   обох легень збільшені лімфатичні вузли та вільна рідина у плевральних просторах відсутні.

Рентгенологічно двобічне полісегментарне ураження легень вірусного походження – асоційоване із COVID-19?

      Слайд № 12 

На слідуючому слайді дані рентгенобслеження ОГК: ЦР та серія сканів ТС  жінки 64 років. Справа у проекції S6 нерівномірне зменшення пневматизації, нечіткість легеневого малюнку, зміна його архітектоніки, елементи “консолідації” та “повітряної бронхографії”, дані за деструкцію відсутні.

У корені обох легень збільшених лімфатичних вузлів та вільної рідини у плевральних просторах не виявлено.

Рентгенологічно ураження  S6  правої легені із більшою вірогідністю вірусного походження – асоційоване із COVID-19?

Слайд №13   

На ЦР та серії  сканів  ТС ОГК жінки 76 років, із надлишковою вагою, візуалізовано зменшену пневматизацію обох легень за рахунок ознак характерних для “матовго скла”, “консолідації”, “повітряної бронхографії”, без ознак деструкції. Середостіння розширене за рахунок збільшеного у розмірах серця. Корінь у обох легень збільшений за рахунок розширених судин, але      збільшені лімфатичні вузли відсутні. Вільна рідина у плевральних просторах не виявлена.

Рентгенологічна картина більше відповідає ураженню обох легень вірусного походження – асоційоване із COVID-19? Прояви порушення гемодинаміки у малому колі кровообігу.

 Слайд № 14  

На ЦР та серії сканів ТС ОГК чоловіка 60 років візуалізовано багатолокальне зменшення пневматизації у обох легенях із ознаками характерними для “матового скла”. Структура змінених ділянок неоднорідна, із не зовсім чіткими контурами, розташовані переважно субплеврально у дорзальних субсегментах. Дані за деструкцію у легенях відсутні.

 У корені обох легень збільшених лімфатичних вузлів та вільної рідини у плевральних просторах не виявлено.

Рентгенологічно двобічне полісегментарне ураження легень вірусного походження – асоційоване із COVID-19?

 Слайд № 15   

На ЦР та серії сканів ТС ОГК чоловіка 60 років візуалізовано патологічні зміни у межах нижньої частки правої легені за рахунок проявів, характерних для “матового скла”, “консолідації”.

У корені обох легень збільшених лімфатичних вузлів та вільної рідини у плевральних просторах не виявлено.

Рентгенологічно ураження нижньої частки правої легені, із більшою вірогідністю, вірусного походження – асоційоване із COVID-19?

По даним ТС можна провести диференційну діагностику між вірусною пневмонією і змінами іншого ґенезу. Визначити ступінь змін у легенях – малий, помірний, середній, тяжкий;  розповсюдження процесу із визначенням відсотків об’єму ураження легень.

Діагностичні дані, які отримуємо при томосинтезі, рівнозначні даним при РКТ, це – спільна, рівнозначна основа для формування прогнозу перебігу ковідної хвороби.

Променеве навантаження при цифровій рентгенографії дорівнює 0,25-0,4мЗв, при томосинтезі – 0,57мЗв, а при комп’ютерній томографії – 10,0мЗв.

Особливості відображення скіалогічної картини ОГК і патологічних змін у них ніяк не впливають на якість інтерпретації інформації яка відображена  на сканах    ТС чи РКТ.   

Томосинтез –  сучасна доступна методика візуалізації внутрішньої будови та патологічних змін у організмі людини, яка технічно втілена у вітчизняному рентгенівському діагностичному комплексі РДК-ВСМ виробництва Київського виробничого об’єднання “Медапаратура” (Україна).

Використання ТС дозволяє на ранній стадії, до отримання результату ПЛР, візуалізувати патологічні зміни у легенях при COVID-19 і своєчасно  проводити відповідні профілактичні заходи та лікування.

Проведення ТС ОГК пацієнтам, які перенесли ковідну хворобу,  у динаміці,  надає можливість комплексно і об’єктивно оцінювати ефективність лікування та реабілітації.

 По інформативності ТС не поступається рентгенівській комп’ютерній томографії при значно меншій дозі опромінення пацієнтів.

Комплекс  рентгенівський діагностичний з цифровою обробкою зображення РДК-ВСМ на два робочих місця з функцією томосинтезу виробництва Київського виробничого об’єднання “Медапаратура” – надійні в експлуатації,  має високу якість інформації при  обстеженні, економічно вигідний, набагато  безпечніший для пацієнтів за РКТ в плані опромінення.

Таке обладнання, особливо, необхідне в умовах епідемічних негараздів. Тим паче, воно буде якісно працювати  без обмежень і після пандемії COVID-19.

Томосинтез – якісна інформація –  фаховий аналіз – правильний діагноз – ефективне лікування – здоровя людей.