Гарантiя

Постачальник гарантує, що товар, який поставляється виготовлений в 202_ році, відповідає, нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території України, а також вимогам документації конкурсних торгів.

Постачальник надає Замовнику всю технічну, сервісну документацію та інструкцію по експлуатації на українській або російській мові.

1.Гарантійний термін зберігання обладнання в заводській упаковці становить 6 (шість) місяців і обчислюється з моменту отримання обладнання Замовником відповідно до дати, яка відзначається у видатковій накладній та в Акті прийому – передачі. У разі перевищення гарантійного терміну зберігання Постачальник в односторонньому порядку має право позбавити таке обладнання гарантійного терміну експлуатації.

2. Гарантійний термін експлуатації становить 18 місяців з дня введення обладнання в експлуатацію і обчислюється з моменту підписання Акту здачі-приймання робіт з пусконалагодження, введення в експлуатацію та навчання персоналу.

3. Гарантійне обслуговування полягає у виконанні робіт, пов’язаних із забезпеченням використання обладнання за призначенням, усуненням недоліків обладнання для забезпечення його функціонування за призначенням (що включає зобов’язання здійснювати заміну або ремонт обладнання або окремих складових, а також регулювальні роботи).

4. У разі настання гарантійного випадку Замовник негайно повідомляє постачальника в письмовій формі про всі претензії, які виникають у зв’язку з цією гарантією. Постачальник в строк, погоджений із Замовником, повинен усунути виявлені недоліки.

5. Термін виявлення Постачальником причин виходу з ладу обладнання, яке знаходиться на гарантійному обслуговуванні, становить не більше 15 робочих днів з моменту отримання Постачальником письмового звернення Замовника, і засвідчується Актом про проведення діагностики.

6. У разі несправностей або дефекту вузлів (обладнання), які виявлені протягом гарантійного терміну, і потрапляють під дію гарантійних зобов’язань, Постачальник зобов’язується усунути за свій рахунок протягом 35 (тридцять п’ять) робочих днів з моменту підписання сторонами Акта про проведення діагностики.

7. Гарантійний термін експлуатації пошкоджених вузлів (обладнання) триває на час, протягом якого вони не використовувалися через дефект.

8. Якщо протягом гарантійного терміну обладнання виявляється дефектним і неналежним ремонту, Постачальник зобов’язаний замінити дефектний обладнання, якщо не доведе, що дефекти виникли в результаті порушення Замовником правил експлуатації або зберігання обладнання. При заміні обладнання гарантійний строк обчислюється заново від дня заміни. Всі витрати, пов’язані із заміною обладнання (транспортні витрати та ін.), несе Постачальник.

9. Гарантії Постачальника не поширюється:

• на обладнання у якого пошкоджено захисні пломби.

• на пошкодження обладнання в наслідок порушення Замовником умов і правил використання обладнання.

• на пошкодження обладнання в наслідок перепаду напруги мережі живлення більше ніж 10%

• на пошкодження обладнання пов’язане з його використанням при невідповідності параметрів мережі живлення і опору контуру заземлення, вимогам Підприємства – виробника.

• на випадки пошкодження обладнання в результаті дії третіх осіб.

• на випадки зміни конструкції і використання обладнання не за призначенням.

• на загибель, пошкодження або інші дефекти обладнання, які виникли в результаті невірного або недбалого зберігання та користування обладнанням Замовником.

• на випадки недотримання Замовником умов і правил використання обладнанням зазначених у паспорті та керівництві з експлуатації поставляються з обладнанням.

10. післягарантійне обслуговування проводиться протягом усього терміну використання обладнання за умови укладення окремого договору про післягарантійному обслуговуванні.

11. Гарантійне обслуговування устаткування здійснюється виключно сертифікованими виробником інженерно-технічним персоналом Постачальника (виробника). У разі втручання в ремонт і проведення ремонту обладнання третіми особами Учасник залишає за собою право відмовитися від подальшого гарантійного обслуговування обладнання “